כתבים

סבתא ג'וליה, או כפי שחתמה על חלק מהכתבים
"עקרת הבית הכותבת במטבח בזמנה הפנוי" 
כתבה שירים, טקסטים בנושאים שונים, וגם אספה פיתגמים.
את חלקם סרקנו ותימללנו. בהמשך ישולבו התימלולים והסריקות.