לחיוך

לחיוך

כל יהודי מבין ביין שהרי שתי שתיות
שאדם מישראל שותה אחת
בשעת מילתו ואחת בחופתו
אינן עשויות להשתנות

יודעות הצרות למי הן באות
והן באות עליהם בשפע.

גדולה המלאכה כל זמן שאין
מריחים ריח זיעתה

צריך אדם לשכוח את שראוי לשכוח,
שאם לאו אי אפשר להתקיים !

הוי פרנסה, מי שבדה אותך אינו
אוהב את הבריות
ומי שמונע אותך מן הבריות
ודאי אינו אוהב את הבריות!

גרם של מזל שווה יותר מקילו של זהובים

צרה שניתן לסיימה בכסף אינה צרה

בעל השבר, גר בקומה רביעית

אין בצל בלי דמעות

לכל מטבע יש שני צדדים

לכל מטבע
יש שני צדדים
אם תכיר את שניהם זה יעזור לך
לחיות חיים קלים

אין בצל בלי דמעות
ואין שושנה בלי קוצים!

עוד פתגמים

ב"ה

עוד פתגמים

אל תתיאש מן הפורענות
הרחק משכן רע!

העני והחולה אין להם קרובים

אהבה: אם איש ואשה יתקוטטו וישנו
הכסתות ישלימו בינהם

האהבה דומה לחמאה
היא טובה יותר עם לחם טרי

בעלי בכפור ואני עמו!

מי ששוכב על כר אחד אל תתערב בו
הפרשנות היא: הסוף הוא שבני הזוג ישלימו
בינהם ויחד יריבו עם אדם מבחוץ
שינסה להכנס בינהם.
(תימן) האוהב אינו מברר השונא מחטט וחוקר!
לכל דבר יש שימוש ביום מן הימים
בין החכם והטיפש ההבדל הוא לגלות את השני
לדבר בלי סוף (כמו סייג לחוכמה שתיקה)
חנך בביתך את הבכור כי הקטנים ילמדו ממנו.
תאכל צהרים תנוח
ארוחת ערב תתהלך